BROKKE EIGEDOM

- har utvikla alle hyttefelt nede på Furestøyl, noen er utsolgte, noen er fremdeles i salg, mens noen er under utvikling!

Brokke Eigedom er eit eigedomsselskap som stadig utviklar nye hyttefelt og legg ut for salg. 

I dag har dei selt ut Furestøyl og Furestøyl Aust, samt Løefjell hyttefelt. Furestøyl og Løefjell er i dag dei to største hyttefelta i Brokke.

Sitåsan og Løefjell Vest er det framleis nokre tomtar igjen i. 

Sjå oversikt over hyttefelta her: Hyttetomter

Eit nytt felt er under utvikling og meir informasjon om dette vil komme etterkvart.

Brokke er i stor utvikling og det krevjar derfor også at eigedomselskapa heile tide utviklar og planlegg nye felt for å være litt i forkant, og det har Brokke Eigedom heile tida hatt fokus på. 

“Når nye hyttefelt planleggast er det fleire omsyn å ta, men det aller viktigaste er å ivareta miljøomsyna. Dette gjer me med å ha eit godt samarbeid med utbyggarane, slik at me heile tida kan gjer dei tiltaka som må til. Me veit også kort viktig det er med skiløyper, helst heilt inntil hytteveggen og derfor er langrennsløypa eit element som er med oss gjennom heile planen”. Svenn Magne Brokke, dagleg leiar i Brokke Eigedom.

Me gler oss til å sjå den vidare utviklinga.