KVISLE EIGEDOM AS

- har i dag selt ut eit stort hyttefelt på toppen av Brokke, mens eit er nesten utsolgt og eit nytt er under utvikling.

Kvisle Eigedom har eit stor område på toppen av Brokke, kor du kan gå langrennsløypene rett inn på høgfjellet, eller du kan spenne på skia og renne rett ut i alpinbakken, bare husk å ta heisen opp igjen før det stenger!

Kvisletoppen Hyttefelt som er det største feltet på toppen er utseld, mens Kvisletoppen Aust berre har nokre få tomter igjen. Det er eit nytt felt under regulering og blir forhåpentlig starta hausten 2020. 

Hyttefelta til Kvisle Eigedom er forsiktig nedfelt i naturen og her er fokus på å gjerne minst mogleg inngrep i naturen, men heller bruke dei naturlege elementa til å gje tomtene eit særpreg. 

Med naturen og skisenteret rett utom er det i alle hyttefelt eit særdeles viktig element at både skiløyper og adkomst til skisenter vert tilrettelagte.  

Ta turen opp, me garanterer at det er verdt turen!

 

Sjå hyttetomter her!