BADE

- me har mange flotte perler av badeplasser i form av "kulper" i de rennende elvene

FARÅNI/ KULPANE:

Faråni elveleie og “Kulpane” i Brokke, er ein heilt unik badeplass med djupe jettegryter og sklier i svaberget!

På gangavstand frå hyttefeltane ligger det tørrlagde elveleiet til Faråni med sine finslipte svaberg og djupe jettegryter over fleire kilometer. Det renn ei tynn hinne med vann som fort varmes opp av sola. Kulpane er så flotte at det er blitt ein attraksjon i seg. Legg merke til at vannstanden er regulert og flom kan forekome, også på sommaren. Varslingssystem er installert på badeplassen,  bading på eige ansvar.

FRAMKOMST:
Køyr RV 9 og ta av mot Brokke Suleskard rett nord for Rysstad. Kjøyr opp den bratte bakken knappe 2 km. Stien ned til badeplass ligg på venstre side på veg opp, parkeringsplass ligg på høgre side. Du kan også parkere litt lenger opp bakken før du kjem på toppen, på venstre side.

Googlemap parkeringsplass kulpane

Her finn du også ein flott film frå sommaren 2018, som Eirek Gullvåg har filma.

 

 

 

 

MARHYL:

Marhyl har svaberg og flotte sandstrender. Det perfekte utfluktsmålet for barnefamiliar på varme sommardagar. Ungane kan bade og leike i sanden og for dei vaksne er det oversiktleg. Det er to flytebrygger og eit toalettanlegg. Badetemperaturene i Marhyl er dei høgaste i kommunen.

FRAMKOMST:
Du finn Marhyl omlag 3 km nord for Rysstad, like ved Brokke kraftstasjon. Parkeringsplassen ligg like inntil Rv. 9 på høgre side av vegen om du køyrer frå Rysstad mot Valle.

Googlemap Marhyl badeplass

 

HONNEVJE BADEPLASS

Honnevje badeplass ligger ca. 2 km nord for Valle sentrum tett ved Riksveg 9. Plassen har flotte svaberg og er tilrettelagt for handikappande. Toalettanlegg og parkeringsplass finnes inntil vegen.