ME DELAR VEGEN

- vis omsyn, me delar vegen

I Brokke er me så heldige at me kan legge skiløyper på Suleskardvegen så snart den er stengt og snøen kjem. Den er asfaltert, og dermed treng ein ikkje så mykje snø før en kan sette spor på denne, og me får då fot over 1 mil med langrennsløyper å gå på. Kanskje endå meir om me set spor inn til Evardalen også..

Men det som er viktig å hugse på  et at samstundes som me kan setje skispor og nyte denne traseen, er den også ferdselsveg inn til hyttene som ligg innover i fjellet. Det betyr at snøscooterane også bruker denne vegen, og også betalar ein god del av trakking på denne vegen.

Me (Brokke) har vært så heldige at me får lov til å tråkke og sette skispor her, men me som skifolk må også vise omsut til snøscooterane som ferdast her, like mykje som dei må take omsut til oss skifolk.

Så VIS OMSYN, ME DELAR VEGEN!