Handel og kultur

- opplev Brokke

Opplev den flotte setesdalskulturen! På ein handletur i Brokke eller i dei nærliggande bygdene Rysstad og Valle kan handle i flotte lokale butikkar, og kanskje kan du også oppleve kulturen samtidig. Om sommaren opptrer kulturpatruljen med stev, musikk og dans rundt om på forskjellige plassar heile sommaren. Sjå kalenderen for eige program.

Handel i brokke

Handel på Rysstad

Handel i Valle