RYSSTAD LAFTEBYGG AS

- anten du vil ha hytte eller møbler, får du det i beste kvalitet her!

Verksemda for deg som vil ha norske laftehytter frå Setesdal med rot i norsk handverkstradisjon. Dei har lafta tømmerhytter og -hus sidan 1976. Frå 2014 eig og driv dei og Valle Modellverksted. Der produseres det mellom anna badestamper, anneks, gapahuk, utemøbler, sledekasse og industrimodeller. Verksemda held til på Rysstad, midt i Setesdal.

Rysstad Laftebygg AS leverer hytter i reisverk og handlafta tømmer, og har sett opp mange bygg i heile landsdelen.
Dei kan tilby gode løysingar og tilpasse bygga etter dine ynskjer og behov.
Ved bruk av norsk trevirke og foredlar stokken gjennom heile verdikjeda- med eige sagbruk og dyktige handverkarar.
Dei tek også på seg transport og mindre graveoppdrag, samt torvtak med Protan.

Ta kontakt om din hyttedraum, då er du i trygge hender!

Er du interessera i hyttetjenestar som snømåking av tak og gangareal, vaktmestertenester og tilsyn, vedlikehald av torvtak, snøskotertransport kan Rysstad Laftebygg hjelpe deg med dette!

Ta kontakt for ein uforfliktande samtale!

 

Rysstad Laftebygg.no

Tlf // 915 87 113 / 37 93 62 53

E-post // post@rysstad-laftebygg.no