VALLE SPAREBANK

- er ein sjølvstendig sparebank stifta 24.mars 1866. Hovudkontoret ligg i Valle i Setesdal. Banken har og eit salskontor i Kristiansand og Vennesla.

Valle Sparebank vart stifta 24.mars 1866 og er ein liten, solid og sjølvstendig bank med hovudkontor i hjarta av Setesdal. Me har avdelingskontor i Kristiansand og Vennesla.

Sjølv om Valle Sparebank er ein liten sparebank, har dei mange kundar over heile landet, mykje takka vere utflytta setesdølar.
Av banktenester dekker dei det meste, slik som innskot, utlån, kort, betalingsformidling, valuta, forsikringar, aksjehandel på internett og personleg økonomisk rådgjeving m.m.

Saman med 74 andre norske sparebankar er Valle Sparebank medeigar i Eika-Gruppen AS.